navštivte náš profil

    Jak je patrno již z názvu hudby, Nivničanka pochází z moravské obce Nivnice, která leží asi 6km jižně od bývalého královského města Uherského Brodu. Národopisně patří Nivnice k části nazývané "Moravské Slovácko", a tedy mezi oblasti, kde se dodnes udržují lidové zvyky a kroje.

    Historie muzikantské tradice v Nivnici sahá až do začátků minulého století, kdy tady existuje muzika nazývaná podle věku "staří". První záznamy a fotografie jsou zachyceny dokonce až z roku 1893.
V roce 1919 Josef Bartek (dirigent a hudební skladatel) spoluzakládá muziku nesoucí název "Sbor mladých hudebníků". V 70.letech "stará muzika" zaniká a "mladá muzika" v roce 1984 přijímá oficiální název "Nivničanka", který hudba nese i v současnosti. Během této dlouhé existence se v hudbě vystřídala celá řada, jak muzikantů, tak i kapelníků a dirigentů.

    Poslední organizační změnou prošla hudba koncem roku 1999, kdy se jejím kapelníkem stává, tehdy šestadvacetiletý tubista, Jožka Hubač. Pro muziku začíná nová etapa, protože se vydává směrem, který vyžaduje dnešní trend a kterým jdou všechny menší dechovky. Jedna část členů současné Nivničanky prošla lidovou školou umění, případně působila u vojenských muzik a druhá část působila v dětské dechové hudbě, kterou v Nivnici v roce 1985 založil a řídil pan učitel František Zimčík z Dolního Němčí. Z uvedeného vyplývá, že se jedná o ryze amatérskou slováckou kapelu.

    Nivničanka se orientuje na taneční a poslechovou hudbu převážně moravských autorů, ale do jejího repertoáru samozřejmě patří i skladby českých a zahraničních autorů. Za zmínku stojí také to, že 80% členů je přímo z Nivnice, což je mezi dnešními dechovými hudbami velmi neobvyklé. V prosinci 2004 hudba na svou památku živě nahrála CD nosič "Vánoční čas" s vánoční tématikou.

    Nivničanka má za sebou již celou řadu vystupování na různých festivalech, plesech, zábavách, hodech, společenských a církevních slavnostech, ale také zahraniční vystoupení v Belgii, Rakousku, Německu, Polsku a Holandsku.